Одночленом називається добуток числа , змінних та їх степенів:
  2x;3x2y;27xz4.
Додавати, віднімати можна тільки подібні одночлени.
Подібні одночлени — це одночлени з однаковими буквеними частинами (відрізняються тільки коефіцієнти):
 5x+6x=11x;4x2x2=3x2;xy2xy=xy;2x2;4x2yнеможливо виконати дії .
 
При множенні або діленні одночлена на число множимо або ділимо тільки його коефіцієнт:
  6x5=30x;0,5zy2=zy;4x2:2=2x2.
 
Многочлен — алгебраїчна сума одночленів:
  3x+2y;4xy6y2.
 
При множенні або діленні многочлена на число множиться або ділиться кожен його член:
 22x+4y=4x+8y;x+y23=3x3y2;(6x4y+c):2=3x2y+c2=3x2y+0,5c.
 
Дії з подібними членами:
 2x+5x+8y3y=2x¯+5x¯+8y¯¯3y¯¯=x+5y+5.
 
Члени многочленів часто записуються в дужках. У такому випадку увагу слід звертати на знак перед дужками:
 +a+b=a+ba+b=ab 
 
  c(2ab)+2(xy)=c2a+b+2x2y.