Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Чому потрібно вивчати хімію? Представлено теоретичні відомості про роль хімії в сучасному світі.
2. Що вивчає хімія? Вдосконалюються знання предмета вивчення хімічної науки.
3. Хімія у світі професій Представлено теоретичні відомості основних правил роботи у хімічній лабораторії, отримання початкових уявлень про хімічні професії та вимоги цього фаху до людини, яка його обрала.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Що вивчає хімія? 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно знати, що вивчає хімія, а також розрізняти предмет вивчення хімії та інших природничих наук.
2. До яких тіл і матеріалів має відношення хімія? 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно розрізняти, до яких тіл і матеріалів має відношення хімія.
3. Хімія в медицині 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Перевіряються знання та розуміння ролі хімії в медицині.
4. Хімія в сільському господарстві 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Перевіряються знання та розуміння ролі хімії в сільському господарстві.
5. Хімія в побуті 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Перевіряються знання та розуміння ролі хімії в побуті.
6. Хімія у промисловості 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Перевіряються знання і розуміння ролі хімії в будівництві та автомобільній промисловості.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Хімічна лабораторія Інший середнє 6Б. Перевіряються знання та розуміння основних правил роботи в хімічній лабораторії, вміння аналізувати текстову інформацію та робити висновки.
2. Роль хімії Інший середнє 6Б. Перевіряються знання і розуміння ролі хімії в різних сферах життя та галузях промисловості, вміння аналізувати текстову інформацію та робити висновки.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Предмет хімії» 00:15:00 середнє 6Б. Самоперевірка учнями рівня засвоєння основних понять із теми «Предмет хімії». Учні повинні мати початкові уявлення про фізичні тіла й речовини, а також найважливіші завдання, які вирішує хімія. Потрібно знати предмет вивчення хімічної науки та основні правила роботи в хімічній лабораторії.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Предмет хімії» 00:20:00 середнє 7Б. Закріплення знань і відпрацювання вмінь учнів із теми «Предмет хімії». Учні повинні знати предмет вивчення хімічної науки, розуміти використання хімічних знань у різних галузях промисловості, основні правила роботи в хімічній лабораторії.
2. Перевірна робота з теми «Предмет хімії» 00:20:00 середнє 6Б. Перевірка знань і вмінь учнів із теми «Предмет хімії». Учні повинні знати й розуміти найважливіші завдання, які вирішує хімія, предмет вивчення хімічної науки, основні правила роботи в хімічній лабораторії. Необхідне вміння висловлювати власний погляд, аргументувати відповідь та робити висновки.