Слово «хімія» в сучасному світі часто викликає негативну реакцію. В уяві постають отруєні водойми, кислотні дощі, шкідливі хімічні домішки до їжі тощо.
 
Але хімія оточує нас повсюди. Немає жодної сфери, де б не використовувалися продукти хімічної та нафтохімічної промисловостей. Шкільний зошит, книга, ручка, дошка, меблі, одяг, будинки, машини і багато-багато іншого, виготовленого завдяки знанням із хімії.
 
Хімія — цікава і складна наука. Для того, щоб опанувати її, необхідно не лише засвоїти навчальний матеріал, але й навчитися використовувати отримані знання в повсякденному житті.
 
laboratornaya posyda.png
 
Для кожної людини важливі знання основ хімічної науки та розуміння хімічних процесів для пояснення природних явищ, правильного використання хімічних знань з метою покращення свого побуту, збереження здоров'я та довкілля.
 
Знання хімії потрібні для розвитку хімічного виробництва та покращення якості життя людей.
Грамотне використання хімічних знань дозволяє людству вирішувати найважливіші проблеми сучасності: продовольчу, енергетичну, екологічну.
Приклад:
Продуктивність сільськогосподарського виробництва багато в чому залежить від того, як хімічна промисловість забезпечує його мінеральними добривами і засобами захисту рослин від шкідників. Роль хімії надзвичайно важлива у виробництві будівельних матеріалів, синтетичних тканин, пластмас, фарб, мийних засобів, медикаментів. Хімія забезпечує переробку корисних копалин на цінні продукти: метали та їх сплави, паливо.
Зверни увагу!
Невміле та неконтрольоване використання продуктів хімічного виробництва призводить до забруднення довкілля, що негативно впливає на всі живі організми!
Саме тому хімію необхідно послідовно та уважно вивчати.
 
Перш за все, потрібно засвоїти основні закони і найважливіші хімічні поняття, а також навчитися застосовувати ці знання в найрізноманітніших життєвих ситуаціях.