Прізвища з прикметниковими суфіксами й закінченнями:
українські прізвища прикметникової форми передаємо на письмі за загальними правилами правопису українських слів: Коцюбинський;
 

суфікси слов’янських прізвищ -ск(ий), -цк(ий), -ск(і), -цк(і), -
 передаємо відповідно через -ськ(ий), -цьк(ий), -дзьк(ий): Даргомúжський, Маякóвський, Мýсоргський;
З Ь пишемо російські прізвища на -ск(ой), -цк(ой): Луговськúй, Луговськá.

російську літеру Е передаємо літерою Є у суфіксі -єв та в сполученні морфем -єєв російських прізвищ після приголосних, окрім ж, ч, ш, щ, р, ц, г, к, х, ґ : Менделєєв; але: Муромцев;
 
И пишемо у суфіксах -ик, -ицьк-, -ич (-евич, -ович), -иц-, -ищ-: Радищев, Коперник, Дрібнич.
 

• суфікс -ин-: після дж, ж, ч, ш, щ і ц перед приголосним: Гаршин,
 
суфікс -ін-: після приголосних, окрім дж, ж, ч, ш, щ і ц: Пушкін, Гагарін,
 
суфікс -їн-: після голосного, ь та апострофа: Воїнов, Гур’їн, Ільїн.