Дано:
 
f(x)=x2+2x, якщоx[4;1]x+2, якщоx(1;4]
 
Побудуй графік даної функції. За допомогою нього знайди область визначення і область значень функції, інтервали зростання і спадання, екстремуми (тобто максимуми і мінімуми) функції, найбільше і найменше значення функції, інтервали знакосталості функції, парність, нулі функції і точки перетину з осями \(x\) і \(y.\)
 
 
(Вводь інтервал, не використовуючи пробілу!)
  
\(1.\) Область визначення функції \(D(y)\) \(=\) \(.\)
 
\(2.\) Область значень функції \(E(y) =\) \(.\)
 
 
\(3.\) Інтервал зростання функції:
 
Інтервал спадання функції:
 
\(4.\) Екстремум функції (у відповідне віконце вводь ціле число — додатне або від'ємне):
 
 \(f\) \((\)\()\) \(=\)
 
Це...
 
\(5.\) Найбільше та найменше значення функції (у відповідне віконце вводь ціле число — додатне або від'ємне):
 
\(a)\) найбільше значення функції \(f (\)\() =\) \(;\)
 
\(b)\) найменше значення функції \(f (\)\() =\) \(.\)
 
 
\(6.\) Інтервали знакосталості функції:
 
\(a)\) функція додатна, якщо:
 
\(b)\) функція від'ємна, якщо:
 
\(7.\) Функція є...
 
\(8.\) Нулі функції (вибери декілька варіантів):
 
\(9.\) Точки перетину графіка функції з осями \(x\) і \(y\)\(:\)
 
\(a)\) точки перетину з віссю \(x\)  і  (вводь координати точок у зростаючій послідовності, не використовуючи пробілу);
 
\(b)\) точка перетину з віссю \(y\)  (вводь координати точок, не використовуючи пробілу; у точках, де неможливо визначити точні координати, вводь наближені значення до двох цифр після коми).
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.