Закон руху точки по прямій задається формулою s(t)=4t2+t, де \(t\) - час (у секундах) \(s (t) \) - відхилення точки у момент часу \(t\) (у метрах) від початкового положення. Знайди швидкість і прискорення у момент часу \(t\), якщо: t=1,9 с.

Відповідь:
\(v=\)  \(м/с\)
\(a=\)  м/с2
 
Доведи, що у заданої функції прискорення у момент часу \(t\) є постійною величиною. У доказі використай визначення похідної (запиши пропущенні значення).
 
1. Приріст функції:
Δf=iΔt
2. Границя за визначенням похідної:
limΔt0ΔfΔt=i.
 
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.