Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Закон додавання в комбінаториці Закон додавання в комбінаториці, групи та елементи, приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вибір елементу з декількох груп 1 вид - рецептивний легке 1Б. Використання закону додавання, знаходження кількості варіантів, якщо дано декілька груп елементів.
2. Вибір елементу з безлічі груп, вибір потрібної групи 1 вид - рецептивний легке 1Б. Використання закону додавання, обчислення кількості варіантів вибору елементу з різних груп.
3. Варіанти вибору елементу з кількох груп 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно обчислити кількість варіантів вибору одного елементу з 3 груп.
4. Кількість способів, які повторюються 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. В умові є збіги, використовується формула k + n - m.
5. Визначення кількості дій 3 вид - аналіз важке 3Б. Знаходження кількості елементів, що відповідають певній умові
6. Кількість сходинок 3 вид - аналіз важке 3Б. Обчислення кількості варіантів за умовою.
7. Принцип додавання 3 вид - аналіз важке 3Б. Використання формули n + k - m.
8. Число розподілів по три 3 вид - аналіз важке 4Б. Визначення кількості можливих розподілів за заданою умовою.
9. Круги Ейлера 3 вид - аналіз важке 5Б. Використання кругів Ейлера під час розв'язування задач на додавання множин і визначення кількості елементів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Правило суми» 00:10:00 легке 6Б. Закріплення навичок на використання правила суми.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Правило суми» 00:20:00 середнє 18Б. Містить завдання на закріплення знань на правило суми.
2. Перевірна робота з теми «Правило суми» 00:20:00 середнє 12Б. Перевірка навичок використання закону суми в комбінаториці.