Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Гаусова крива Теоретичний матеріал.
2. Закон великих чисел Пояснення та алгоритм застосування закону великих чисел.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Використання формули Бернуллі 1 вид - рецептивний легке 1Б. За текстом потрібно записати значення параметрів у формулу Бернуллі.
2. Таблиця значень функції Гауса 1 вид - рецептивний легке 2Б. За таблицею слід визначити значення функції.
3. Таблиця значень функції Ф 2 вид - інтерпретація легке 2Б. За таблицею значень функції Ф потрібно знайти наближене значення заданого виразу.
4. Обчислення ймовірності за формулою Бернуллі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Заданий експеримент — кидання кубика.
5. Нормальний розподіл 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити за гістограмою, чи нормальним є даний розподіл. Процентуальна залежність розподілу від середнього квадратичного відхилення.
6. Формула за теоремою Бернуллі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Заповни пропуски в поданій формулі.
7. Обчислення ймовірності з використанням гаусової кривої 3 вид - аналіз важке 3Б. Алгоритм використання гаусової функції в наближених обчисленнях.
8. Наближена ймовірність 3 вид - аналіз важке 3Б. Алгоритм використання функції у=Ф(х) в наближених обчисленнях.
9. Статистична стійкість 3 вид - аналіз важке 3Б. Приклад на закон теорії ймовірностей — закон великих чисел.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Гаусова крива. Закон великих чисел» 00:20:00 середнє 12Б. Містить завдання на закріплення навичок роботи з формулою Бернуллі та гаусовою кривою.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Гаусова крива. Закон великих чисел» 00:25:00 середнє 10Б. Містить завдання на закріплення навичок роботи з формулою Бернуллі та гаусовою кривою.
2. Перевірочна робота з теми «Гаусова крива. Закон великих чисел» 00:25:00 середнє 12Б. Містить завдання на перевірку навичок роботи з формулою Бернуллі та гаусовою кривою, на розуміння використання алгоритмів функцій.