Після уроку на тему «Статистика» на дошці залишилася відповідь «Середнє значення дорівнює 11» і таблиця:
 
Варіант
5
6
\(12\)
Кратність
4
6
 
 
\(a)\) яке число повинно бути записано в порожній клітинці? (Запиши в таблицю)
  
\(b)\) обчисли середнє квадратичне відхилення розподілу (заповни таблицю).
 
Варіант
xi
Кратність
ni
Відхилення від середнього
xiX¯
Квадрат відхилень
xiX¯2
Добуток
nixiX¯2
 5
4 
 
6 
 6
 
12 
54 
 
 
 
 
 
 
Сума:  
 
Відповідь (округли з точністю до сотих): середнє квадратичне відхилення σi
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.