Складність:
00:20:00
1. Розмах вибірки 1Б.
2. Дисперсія вибірки 2Б.
3. Обчислення середнього квадратичного відхилення 2Б.
4. Аналіз значень мір розкиду (однакові розмахи і однакові середні) 5Б.