Складність:
00:15:00
1. Генеральна сукупність, представницька вибірка 2Б.
2. Середнє арифметичне для згрупованих даних 3Б.
3. Визначення медіани 1Б.
4. Мода вибірки 1Б.