Площа фігури, обмеженої графіками двох функцій і прямими \(x=a\) та \(x=b\)
Якщо на заданому відрізку a;b неперервні функції y=f1(x) і y=f2(x) мають таку властивість, що f2(x)f1(x) для всіх xa;b, то
S=abf2(x)f1(x)dx.
Приклад:
Визначимо площу фігури, обмеженої лініями y=x2+2(1) та y=x+4(2).
Виконаємо побудову та визначимо асциси точок перетину:
tr_1.png
x+4=x2+2,x2x2=0,x1=1,x2=2.
 
Тоді за формулою, маємо:
S=12(x+4)(x2+2)dx=12x+2x2dx==x22+2xx3312=222+22233(1)22+2(1)(1)33=412.
Обчислення об'ємів тіл
Якщо криволінійну трапецію, обмежену графіком неперервної та невід'ємної на відрізку a;b функції \(f(x)\) і прямими \(x=a\) та \(x=b\) обертати навколо осі \(Ox\), то одержимо тіло, об'єм якого можна обчислити за формулою V=πabf2xdx.
zr.png
Також, якщо тіло обмежене двома перпендикулярними до осі \(Ox\) площинами, що проходять через точки  \(x=a\) та \(x=b\), то V=Sabxdx, де \(S(x)\) — площа перерізу тіла площиною, що проходить точкою xa;b і перепендикулярно до осі \(Ox\).
Джерела:
Математика ( Алгебра і початки аналізу та геометрія/рівень стандарту): підр. для 11 кл. закл. заг. сер. освіти/ Є.П. Нелін, О.Є. Долгова. — Харків: Вид-во "Ранок". 2019.
Алгебра. 11-й клас: підручн. для ЗОНЗ: академ. рівень. профільний рів. Нелін, Долгова. — Вид. "Гімназія". — 2011 рік.