Складність:
00:10:00
1. Похідна показникових функцій 2Б.
2. Дотична до графіка логарифмічної функції 2Б.
3. Похідна складеної показникової функції 3Б.