Кілька нерівностей із однією змінною утворюють систему нерівностей, якщо потрібно знайти всі значення змінної, кожне з яких є частинним розв'язком усіх заданих нерівностей.

Значення змінної, за якого кожна з нерівностей системи перетворюється на правильну числову нерівність, називається частинним розв'язком системи нерівностей.  

Множина всіх частинних розв'язків системи нерівностей є загальним розв'язком системи нерівностей.

Розв'язати систему нерівностей — означає знайти всі її частинні розв'язки. 
Розв'язок системи нерівностей є перетином розв'язків нерівностей, які утворюють систему.
 
Нерівності, що утворюють систему, об'єднуються фігурною дужкою.
Приклад:
Розв'яжи систему нерівностей:
 
2x1>3,3x2112x>4,3x13x>2,x133
 
interv7.png
 
Зверни увагу!
Розв'язком системи нерівностей буде перетин розв'язків нерівностей системи, тобто проміжок, на якому обидві штриховки збіглися, тобто:
 
x133;+
Кілька нерівностей із однією змінною утворюють сукупність нерівностей, якщо потрібно знайти всі значення змінної, кожне з яких є розв'язком хоча б однієї із заданих нерівностей.
 
Кожне таке значення змінної називають частинним розв'язком сукупності нерівностей.
 
Множина всіх частинних розв'язків сукупності нерівностей є розв'язком сукупності нерівностей.
 
Розв'язок сукупності нерівностей є об'єднанням розв'язків нерівностей, що утворюють сукупність.
Нерівності, що утворюють сукупність, об'єднуються квадратною дужкою.
Приклад:
Розв'яжи сукупність нерівностей:
 
2x1>3,3x2112x>4,3x13x>2,x133
 
interv7.png
 
Зверни увагу!
Розв'язком сукупності нерівностей буде об'єднання розв'язків нерівностей сукупності, тобто проміжок, на якому є хоча б одна штриховка, тобто:
 
x2;+