Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Числові та алгебраїчні вирази Вводиться поняття числових і алгебраїчних виразів, змінних (букв), що використовуються в алгебрі, поняття значень числових і алгебраїчних виразів, поняття припустимих і неприпустимих значень змінних.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення суми та різниці чисел 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначається сума та різниця чисел із різними та однаковими знаками.
2. Прочитай вираз 1 вид - рецептивний легке 2Б. Треба прочитати вираз і знайти його значення.
3. Використання властивостей дій 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Використовуючи властивості дій, зробіть висновок щодо правильності рівностей.
4. Значення числового виразу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначається значення числового виразу за допомогою послідовного виконання всіх дій, зазначених у виразі. Дії виконуються зі змішаними числами.
5. Обчисли раціональним способом 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. У вправі потрібно знайти значення виразу найбільш раціональним способом, застосовуючи розподільний закон множення.
6. Значення алгебраїчного виразу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знаходиться значення алгебраїчного виразу за конкретного значення його змінних.
7. Визначення допустимих значень змінних 3 вид - аналіз важке 2Б. Визначаються значення змінних, за яких вираз має сенс.
8. Чи має сенс вираз? 3 вид - аналіз важке 4Б. У вправі визначається, чи має сенс вираз, а потім знаходиться його значення, якщо сенс є.
9. Розставити дужки у виразі 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно розставити дужки у виразі, щоб його значення було найбільшим або найменшим.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення значення виразу Інший легке 1Б. Визначається значення виразу, яке є до цього виразу протилежним або зворотним.
2. Визначення значення числового виразу Інший середнє 2Б. Визначається значення числового виразу за допомогою послідовного виконання всіх дій, зазначених у виразі. Дії виконуються зі змішаними числами.
3. Знаходження значень виразів та їх порівняння Інший середнє 4Б. Знаходяться значення алгебраїчних виразів (за допомогою підставлення замість змінних їхніх значень), після чого їх порівнюють. Вони будуть рівні. Це можна було б стверджувати, знаючи формули скороченого множення. Але про це стане відомо пізніше.
4. Спрощення виразу Інший важке 4Б. У завданні потрібно спростити вираз, розкриваючи дужки та складаючи подібні доданки. Потім визначити його значення, підставляючи замість змінних їхні значення.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Числові та алгебраїчні вирази» 00:10:00 легке 4Б. Пропонується визначити суму й різницю чисел із різними та однаковими знаками, прочитати вираз, знайти його значення, зробити висновок про правильність рівностей.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Числові та алгебраїчні вирази» 00:15:00 середнє 8Б. У вправах пропонується визначити значення числового виразу, послідовно виконуючи всі дії, зазначені у виразі, а також знайти значення виразу найбільш раціональним способом. Окрім цього, потрібно визначити: 1) значення алгебраїчного виразу при конкретному значенні його змінних; 2) значення змінних, при яких вираз має сенс.
2. Перевірна робота з теми «Числові та алгебраїчні вирази» 00:20:00 середнє 12Б. Пропонується визначити значення виразу, яке є до нього протилежним або зворотним, а також обчислити значення алгебраїчних виразів та порівняти їх (застосувати для цього спрощення та підставити замість змінних їхні значення). Крім цього, є творче завдання, у якому потрібно розставити дужки у виразі таким чином, аби його значення було найбільшим або найменшим.