Розрізняють повні та неповні квадрати залежно від того, чи можна тричлен записати як квадрат двочлена. Повний квадрат завжди можна подати у вигляді квадрата двочлена. 
 
Якщо помножити \(a+b\) на a2ab+b2, що називають неповним квадратом різниці виразів \(a\) і \(b\), то отримаємо тотожність: a+ba2ab+b2=a3a2b¯+ab2¯¯+ba2¯b2a¯¯+b3=a3+b3.
Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми квадратів цих виразів на неповний квадрат їх різниці:
a3+b3=a+ba2ab+b2.
Приклад:
Записати x3+23 у вигляді суми кубів двох виразів.
 
Розв'язання: x+2(x22x+4)=(x+2)x22x+22=x3+23.
Якщо помножити \(a-b\) на a2+ab+b2, що називають неповним квадратом суми виразів \(a\) і \(b\), то отримаємо тотожність:
aba2+ab+b2=a3+a2b¯+ab2¯¯ba2¯b2a¯¯+b3=a3b3.
Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми:
a3b3=aba2+ab+b2.
Приклад:
Подамо вираз 8a3b6 у вигляді добутку.
 
Розв'язання: 8a3b6=2a3b23=2ab22a2+2ab2+b22=2ab2(4a2+2ab2+b4)
Зверни увагу!
Помінявши місцями ліві та праві частини формул суми і різниці кубів отримуємо тотожності, що є формулами скороченого множення: a3+b3=a+ba2ab+b2a3b3=aba2+ab+b2a+ba2ab+b2=a3+b3aba2+ab+b2=a3b3