Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожен член одного многочлена помножити на кожний член другого многочлена, а отримані добутки додати:
a+bc+d=ac+ad+bc+bd=ac+ad+bc+bd.
При множенні степенів з однаковими основами їх показники додаються:
aman=am+n.
Зверни увагу!
Добуток двох многочленів — це вираз, що є сумою добутків кожного члена одного многочлена на член іншого многочлена. 
Множення многочленів можна зобразити схемою:
схема.png
Приклад:
 a)7+b4a5+2ab=74a5+72ab+b4a5+b2ab==28a5+14ab+4a5b+2ab2.
 
 
 б)5xy3x2x2+1=5xyx2+5xy13x2x23x21==5x1+2y+5xy3x2+23x2=5x3y+5xy3x43x2.
 
Зверни увагу на знаки! 
 
 в)5x2yx2x2y==5x2y2x2+5x2yyx2x2xy==52x2+2y5x2y1+12x2+1+xy=10x4y5x2y22x3+xy.
 
 
 г)2a7+b25a30,4ab==2a75a3+2a70,4ab+b25a3+b20,4ab==25a7+320,4a7+1b+5a3b20,4ab2+1==10a100,8a8b+5a3b20,4ab3.
Зверни увагу!
Згадай, що многочлен який складається з одночленів стандартного вигляду та немає подібних доданків, називають многочленом стандартного вигляду.
 Щоб звести многочлен до стандартного вигляду потрібно: 
1) звести кожен член многочлена до стандартного вигляду;
2) звести подібні члени, якщо такі є.
 
Результатом множення многочлена є многочлен, тож якщо перший множник має \(m\) членів, а другий — \(n\), то перемноживши між собою отримаємо многочлен з \(mn\) членів, кількість яких може зменшитись після зведення подібних доданків.
Зверни увагу!
Якщо потрібно перемножити більше ніж два многочлени, то спочатку перемнож деякі два з них, потім отриманий результат помнож на третій многочлен і т. д.