Щоб додати два многочлени, необхідно:
1) розкрити дужки
Зверни увагу!
Не змінюючи знаки, бо перед дужками стоїть знак «+»
2) звести подібні члени.
Приклад:
Додамо многочлени (5x3+3y5y2)+(8x3+5y22y).
1) Розкриємо дужки:
5x3+3y5y2+8x3+5y22y==5x3+3y5y2+8x3+5y22y.
 
2) Знайдемо подібні члени многочлена й додамо:
5x3¯+3y5y2+8x3¯+5y22y=3x3+3y¯5y2+5y22y¯=3x3+y.
Зверни увагу!
Сума многочленів є многочлен.
Сума многочленів, відповідні члени яких відрізняються лише знаком, дорівнює нулю.