Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Ділення одночленів Ділення одночленів, приклади.
2. Дії з дробовими одночленами Дії з дробовими одночленами, приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Ділення одночленів, що складаються зі степенів змінних 1 вид - рецептивний легке 1Б. Проводиться ділення одночленів, що складаються лише зі степенів змінних з однаковими основами.
2. Ділення одночленів 1 вид - рецептивний легке 3Б. Для виконання ділення одночлена на одночлен зробимо ділення числових коефіцієнтів, потім степеня з однаковими основами.
3. Ділення одночлена на одночлен із дробовими числовими множниками 1 вид - рецептивний легке 2Б. Виконується ділення одночлена на одночлен з дробовими числовими множниками.
4. Чи можна поділити одночлен на одночлен? 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. У завданні аналізується ситуація: чи можна поділити одночлен на одночлен? Використовуючи визначення одночлена і властивості степенів, робимо висновок про можливість поділу.
5. Заміна символу * у діленні одночленів 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. При розв'язанні замінюємо символ * одночленом, щоб виконувалася подана рівність.
6. Ділення одночленів 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Спрощення виразу, ділення одночленів.
7. Ділення одночленів, отриманих після піднесення до степеня 3 вид - аналіз важке 1Б. Для спрощення виразу кожен одночлен спочатку підноситься до даного степеня, а потім виконується ділення отриманих одночленів з врахованням властивості степенів з основами.
8. Розв'яжи рівняння, використовуючи ділення одночленів 3 вид - аналіз важке 1Б. Під час розв'язку рівняння спочатку спрощується його ліва частина( використовується властивість степенів з основами). Отриманий одночлен у лівій частині прирівнюється до числа у правій частині і знаходиться невідоме.
9. Спрощення дробового виразу 3 вид - аналіз важке 1Б. Для спрощення використовуємо властивості степенів з основами: піднесення до степеня добутку, піднесення степеня до степеня, ділення степенів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Ділення одночлена на одночлен Інший легке 1Б. При діленні одночленів спочатку діляться числові коефіцієнти, а також у ході рішення використовуємо властивості степенів з основами.
2. Розв'язання рівняння із застосуванням властивостей степенів Інший важке 1Б. Для розв'язку рівняння спочатку спрощується його ліва частина з використанням властивості степенів із основами. У розв'язку виходять 2 корені.
3. Чи можна поділити подані одночлени? Інший середнє 1Б. У завданні аналізується ситуація: чи можна поділити подані одночлени? Використовуючи визначення одночлена й властивості степенів, робиться висновок про можливість поділу, тобто про коректність поставленого запитання.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Ділення одночлена на одночлен» 00:10:00 легке 3Б. Пропонується виконати поділ одночленів, що складаються лише з ступенів змінних з однаковими основами.Також виконується поділ одночлена на одночлен з дробовими числовими множниками.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Ділення одночлена на одночлен» 00:15:00 середнє 7Б. У результаті розв'язування завдань виконується поділ одночленів, аналізується ситуація й робиться висновок про можливість поділу. При розв'язуванні деяких вправ замінюємо символ * одночленом, щоб виконувалася дана рівність.
2. Перевірна робота з теми «Ділення одночлена на одночлен» 00:20:00 середнє 4Б. При спрощенні діляться числові коефіцієнти, використовуються властивості ступенів: зведення у ступінь добутку, зведення ступеня в ступінь, поділ ступенів. Використовуючи визначення одночлена й властивості ступенів, робиться висновок про можливість поділу, тобто про коректність поставленого завдання. При розв'язанні рівняння спрощується його ліва частина з використанням властивості ступенів.