При виконанні дій з дробовими одночленами здійснюються такі самі перетворення, як і при діях зі звичайними дробами.
Приклад:
 
Приклад \(1\).
Значення виразу 5x2y4+7x2y4 дорівнює...
 
1) Знаменники однакові тому додаються  вирази чисельників дробів:
 
211.PNG.
 
2) Якщо це можливо, то скорочуються числові множники в чисельнику й знаменнику:
 
212.PNG.
 
 
Приклад 2.
Значення виразу a4b282a4b23 дорівнює...
 
1) Дроби зводяться до спільного знаменника.
 
213.PNG.
 
2) Віднімаються значення чисельників.
 
214.PNG.
 
3) Скоротити дріб неможливо.
 
215.PNG.
 
 
Приклад 3.
Значення виразу 7m32mn5 дорівнює...
 
1) При множенні дробів чисельники та знаменники перемножуються між собою.
 
216.PNG
 
2) При множенні однакових змінних показники їх степенів додаються. Увага: якщо показник степеня не вказаний, він дорівнює \(1\).
  
217.PNG
 
 
Приклад 4.
Значення виразу 5k5z28:7k4z4 дорівнює...
 
1) При діленні одночленів коефіцієнти діляться між собою, степені з однаковими основами діляться між собою.
 
218.PNG
 
2) Ділення на дріб означає множення на обернене йому число. Увага: якщо показник степеня не вказаний, він дорівнює \(1\).
219.PNG
 
3) Якщо можливо, дріб скорочується. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються.
 
220.PNG