Щоб помножити одночлени потрібно запам’ятати, що
коефіцієнти та буквені частини перемножуються, при цьому показники степенів однакових змінних додаються. У результаті отримані одночлени записуються в стандартному вигляді.
При множенні одночленів: 
— перемножуються коефіцієнти одночленів; 
— показники степенів з однаковими основами додаються.
 
Приклад:
Приклад 1.
Значення виразу R1.PNG дорівнює ...
 
1)  Щоб вираз був легшим, множники міняють місцями:
 
RRR.PNGR2.PNG=
 
2) Перемножуються коефіцієнти одночленів, показники степенів з однаковими основами додаються:
 
= R3.PNG.
Приклад:
 
Приклад 2.
Значення виразу R4.PNG дорівнює...
 
1) Щоб вираз був легшим, множники міняють місцями:
 
R4.PNG = R5.PNG=
 
2) Коефіцієнт одночлена 15 можна записати як десятковий дріб –0,20:
 
= R5.PNG = R6.PNG.
 
3) Перемножуються коефіцієнти одночленів, показники степенів з однаковими основами додаються:
 
R6.PNG = R7.PNG =
 
=0,07xy6z2=0,07xy6z2.
 
Піднесення одночленів до степеня
При піднесенні одночлена до степеня: 
— кожен множник одночлена підноситься до степеня окремо;
— показники змінних множників одночлена (букви) перемножаються на показник степеня, до якого треба піднести одночлен.
Підносимо до степеня одночлен R10.PNG, отримуємо:
 
1) Одночлен розкладемо на множники.
Зверни увагу!
Запам'ятай: якщо степінь не вказаний, він дорівнює 1
R10.PNG = R12.PNG.
 
2) Кожен множник підноситься до степеня окремо.
Запам'ятай: показники степеня змінних множиться на показник степеня, до якого підносимо одночлен
R12.PNG = R13.PNG = R14.PNG.
 
3) Підносячи від’ємний коефіцієнт до непарного степеня, отримуємо від’ємний результат:
 
R14.PNG=8x3y6=8x3y6.