Одночленом називають алгебраїчний вираз, який являє собою добуток чисел,  змінних та їх степенів.
Приклади одночленів:
3ab;15a2xy3;a2xy37;3xy2234x3ab4;1,9anbnn.
 
Одночленами є також усі числа, будь-які змінні й степені змінних.
Наприклад:
 
0;3;0,5;x;a;b2;ann.
 
Серед безлічі алгебраїчних виразів можна знайти також такі, які не можуть бути названі одночленами.
Наприклад:
 
a+b;c2x5d2y+3;b3d, тому що в цих алгебраїчних виразах немає добутку чисел і змінних, піднесених до степеня.
 
Зверни увагу!
Будь-який одночлен можна записати в стандартному вигляді.
Для цього потрібно:
1. перемножити всі числові множники й поставити отриманий добуток на перше місце;
2. перемножити всі наявні степені з однією літерною основою;
3. перемножити всі наявні степені з іншою літерною основою і т.д.
Числовий множник одночлена, записаного у стандартному вигляді, називають коефіцієнтом одночлена.
Наприклад:
3x2yz23xy2z3=323x3y3z4=2x3y3z4
Коефіцієнт дорівнює \(–2\).
 
5a2b315ac=515a3b3c=1a3b3c=a3b3c
Коефіцієнт дорівнює \(1\), але цей коефіцієнт зазвичай не пишуть, хоча мають на увазі.
 
7x2y3z17x5y2z2=717x7y5z3=1x7y5z3=x7y5z3
Коефіцієнт дорівнює \(–1\), але цей коефіцієнт зазвичай не пишуть, хоча мають на увазі.