Пригадай, як раніше вже розкладали складені числа на прості множники, тобто подавали числа у вигляді добутку.
 
Наприклад, 75=523 та ін.
 
Деякі многочлени теж можна подавати у вигляді множників.
Розкласти многочлен на множники — це означає записати многочлен у вигляді добутку двох або декількох множників.
Розглянемо один із способів розкладання многочленів на множник — винесення спільного множника за дужки, що є наслідком розподільного закону.
 
Зверни увагу!
ac+bc=c(a+b)
ac¯+bc¯=c¯(a+b)
 Алгоритм пошуку спільного множника:

1. Знайти найбільший спільний дільник коефіцієнтів всіх одночленів, які входять до многочлена – він і буде спільним числовим множником
(для цілочисельних коефіцієнтів).
 
2. Знайти загальну буквену частину для всіх членів многочлена (вибрати найменший показник степеня).
 
3. Добуток коефіцієнта й спільної буквеної частини, визначені на першому й другому кроках, є спільним множником, який треба винести за дужки.
Приклад:
Розкласти на множники: 5y4x20y2.
Розв'язання:
1. Найбільший спільний дільник коефіцієнтів \(5\) та \(20\) дорівнює \(5\).

2. Спільна буквена частина з найменшим показником степеня — y2.

3.  Добуток коефіцієнта й загальної буквеної частини, визначені на першому й другому кроках, тобто 5y2, є спільним множником, який і виносимо за дужки:
5y4x20y2=5y2y2x4.
Зверни увагу!
Розкладання многочленів на множники часто стпрощує процес розв'язування рівнянь.
Знайти корені рівняння 2x25x=0.
Розв'язання: 
1. Розкладаємо на множники винесенням спільного множника за дужки x(2x5)=0.
 
2. Враховуючи, що добуток дорівнює нулю тоді й тільки тоді, коли один з множників рівний нулю, маємо: x=0 або 2x5=0.
 
3. Знаходимо корені: x=0 або x=2,5.