Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Метод алгебраїчного додавання системи двох лінійних рівнянь із двома змінними Алгоритм розв'язання системи двох лінійних рівнянь із двома змінними методом алгебраїчного додавання; приклади розв'язування системи лінійних рівнянь із двома змінними методом алгебраїчного додавання.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення значення змінної у в системі двох лінійних рівнянь з двома змінними 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначення значення однієї із змінних в системі двох лінійних рівнянь з двома змінними
2. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними (відшукання однієї із змінних) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Розв'язання системи лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання; визначення значення однієї із змінних в системі двох лінійних рівнянь з двома змінними.
3. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання 1 вид - рецептивний легке 1Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання.
4. Система двох лінійних рівнянь з однаковими коефіцієнтами при змінній y 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з однаковими коефіцієнтами при змінній y.
5. Розв'язання системи двох лінійних рівнянь (звичайні дроби) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання (звичайні дроби).
6. Система двох лінійних рівнянь (однакові коефіцієнти при x) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з рівними коефіцієнти при змінній x методом алгебраїчного додавання.
7. Система лінійних рівнянь з двома змінними (зведення до однакових коефіцієнтів при змінній х) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання; зведення до однакових коефіцієнтів при змінній х.
8. Система двох лінійних рівнянь з протилежними коефіцієнти у різних змінних 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання системи рівнянь з протилежними коефіцієнти у різних змінних; домножування одного з рівнянь на число.
9. Системас двох лінійних рівнянь з двома змінними 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання.
10. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання
11. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними (зведення до протилежних коефіцієнтів) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними; зведення обох рівнянь до однієї змінної з протилежними коефіцієнтами.
12. Система лінійних рівнянь з двома змінними (дріб) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання; позбавлення знаменника в одному із рівнянь.
13. Розв'язання системи лінійних рівнянь з коефіцієнтами звичайними дробами 3 вид - аналіз важке 6Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання; коефіцієнти одного з рівнянь - звичайні дроби.
14. Система лінійних рівнянь (сума дробів) 3 вид - аналіз важке 5Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання: множення обох рівнянь на спільні знаменники дробів, позбавлення дробів, віднімання рівнянь.
15. Система двох рівнянь (основна властивість пропорції) 3 вид - аналіз важке 6Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання, застосування основної властивості пропорції.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обчислення змінної a із системи двох лінійних рівнянь Інший легке 2Б. Обчислення змінної a, якщо дано систему двох лінійних рівнянь.
2. Система лінійних рівнянь (протилежні коефіцієнти біля змінної у) Інший легке 1Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання з протилежними коефіцієнтами біля змінної у.
3. Система лінійних рівнянь (цілі числа і десяткові дроби) Інший середнє 4Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання, множення одного рівняння на число.
4. Система лінійних рівнянь (y і -y) Інший середнє 3Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання, змінні «y» яких є протилежними.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Метод алгебраїчного додавання» 00:10:00 легке 7Б. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь методом алгебраїчного додавання

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Метод алгебраїчного додавання» 00:15:00 середнє 10Б. Завдання на обчислення змінної a, якщо дана система лінійних рівнянь; розв'язання системи лінійних рівнянь, у яких коефіцієнти при x однакові: віднімання рівнянь; розв'язання системи рівнянь: множення обох рівнянь на число .
2. Перевірна робота з теми «Метод алгебраїчного додавання» 00:20:00 середнє 14Б. Завдання на обчислення змінної y, якщо дана система лінійних рівнянь; розв'язання системи рівнянь, коефіцієнти y яких - протилежні числа; розв'язання системи рівнянь, множення одного рівняння на число; розв'язання системи рівнянь: множення обох рівнянь на спільні знаменники дробів, позбавлення знаменників дробів, віднімання рівнянь .