Множення одночленів 
Під час множення одночленів використовують властивості множення та правило множення степенів з однаковими основами: 
ab=baabc=bacab=abab=abab=abaman=am+n.
При множенні одночленів: 
— перемножуються коефіцієнти одночленів; 
— показники степенів з однаковими основами додаються;
— добутком будь-яких одночленів є одночлен, який подають у стандартному вигляді.
Можна множити два, три і більше одночлени.
Щоб помножити одночлени потрібно запам’ятати, що коефіцієнти та буквені частини перемножуються, при цьому показники степенів однакових змінних додаються. 
Приклад:
Значення виразу R1.PNG дорівнює ...
 
1)  Щоб вираз був легшим, множники міняють місцями:
 
RRR.PNGR2.PNG=
 
2) Перемножуються коефіцієнти одночленів, показники степенів з однаковими основами додаються:
 
= R3.PNG.
Приклад:
Значення виразу R4.PNG дорівнює...
 
1) Щоб вираз був легшим, множники міняють місцями:
 
R4.PNG = R5.PNG=
 
2) Коефіцієнт одночлена 15 можна записати як десятковий дріб \(–0,20\):
 
= R5.PNG = R6.PNG.
 
3) Перемножуються коефіцієнти одночленів, показники степенів з однаковими основами додаються:
 
R6.PNG = R7.PNG =
 
=0,07xy6z2=0,07xy6z2
 
 Піднесення одночленів до степеня 
Під час піднесення одночлена до степеня використовуютьчя властивості степенів.
amn=amn
При піднесенні одночлена до степеня
— кожен множник одночлена підноситься до степеня окремо;
— показники змінних множників одночлена (букви) перемножаються на показник степеня, до якого треба піднести одночлен.
Підносимо до степеня одночлен R10.PNG, отримуємо:
 
1) Одночлен розкладемо на множники.
Зверни увагу!
Запам'ятай: якщо степінь не вказаний, він дорівнює \(1\)
R10.PNG = R12.PNG.
 
2) Кожен множник підноситься до степеня окремо.
Зверни увагу!
Показники степеня змінних множиться на показник степеня, до якого підносимо одночлен.
R12.PNG = R13.PNG = R14.PNG.
 
3) Підносячи від’ємний коефіцієнт до непарного степеня, отримуємо від’ємний результат:
 
R14.PNG=8x3y6=8x3y6.