Вираз, що є добутком чисел, змінних та їх степенів називається одночленом.
Уже знайомі нам одночлени:
01.PNG 02.PNG 03.PNG
xx=x2 aab=a2b 3x5x=(35)(xx)=15x2
 
Вирази 6ay; 0,25x3; abbc; 8,43; 16c12d; 38x2y також є одночленами.
При записі одночленів між числами та змінними знак множення не ставиться:
 (6ay \(= 6ay\)).
 
Одночленом також вважається: 
— одна змінна, наприклад, \(x\), бо x=1x;
— число, наприклад, \(3\), бо 3=3x0 (одне число також є одночленом).
Зверни увагу!
Деякі одночлени можна спростити.
Спростимо одночлен 6xy2(2)x3y, використовуючи властивість множення степенів:
aman=am+n
6xy2(2)x3y = 6(2)xx3y2y=12x4y3
(числа перемножаються, а показники степенів з однаковими основами додаються).
Стандартний вигляд одночлена
Якщо в одночлені першим записаний числовий множник, а добуток однакових степенів змінних записано у вигляді одного степеня, то такий вигляд одночлена називають стандартним виглядом.
Стандартним виглядом одночлена 1012abbb є 1012abbb=5212ab3=5ab3.
Зверни увагу!
Одночлен записаний у стандартному вигляді, якщо: 
— добуток однакових змінних записано у вигляді степеня; 
— числовий множник або коефіцієнт одночлена записаний першим множником в одночлені.
Одночлени 5; −9; \(b\); b3 — теж є одночленами стандартного вигляду.
Числовий множник одночлена, записаного у стандартному вигляді, називається коефіцієнтом одночлена.
(Коефіцієнти перемножуються між собою, змінні — між собою.)
Коефіцієнт одночлена 5ab3 дорівнює \(5\), коефіцієнт одночлена12x4y3 дорівнює \(–12\).
Коефіцієнти \(1\) і \(–1\) зазвичай не записуються.
1a2y=a2y
1x3=x3
Степенем одночлена називається сума показників степенів усіх його змінних. Якщо одночлен не містить змінних (є числом), то вважається, що його степінь дорівнює нулеві.
Зверни увагу!
Для кожного одночлена можна вказати степінь.
Щоб визначити степінь одночлена, потрібно додати показники степенів усіх змінних (букв).
12x4y3 — одночлен сьомого степеня (\(4 + 3 = 7\));
\(6a\) — одночленом першого степеня (змінна \(a\) першого степеня);
\(7\) — одночленом нульового степеня.
 
bilde.png
Подібні одночлени
Одночлени, у яких однакові буквені частини, тобто буквені частини є тотожно рівними виразами, називаються подібними одночленами.
Подібними одночленами є \(3x^2y\)  і \(4x^2y\); \(3bab\) і \(2ab^2\); \(6xy\) і \(xy\); \(5\) і \(-3\).
Подібними одночленами не є  \(x^2y\) і \(xy^2\).
 
Якщо в подібних одночленів рівні коефіцієнти, вони називаються рівними (однаковими) одночленами.
У цьому можна переконатися, записавши одночлени в стандартному вигляді. 
З одночленів 8xy3;xy3;8y3x;24xyyy;8x3y рівними є 8xy3;8y3x;24xyyy.
У цьому можна переконатися, якщо записати всі одночлени в стандартному вигляді: 
8xy3;xy3;8y3x;24xyyy;8x3y \(=>\) 8xy3;xy3;8xy3;8xy3;8x3y.
 
Якщо в подібних одночленів коефіцієнти є протилежними числами, одночлени називаються протилежними.
Серед одночленів 3ac;9ab;3ac;abc;9ba протилежними є 3acта3ac;9baта9ba.