Вирази, відповідні значення яких рівні при будь-яких значеннях змінних,що входять до них, називають тотожно рівними.
Приклад:
Вирази \(8(x + y)\) та \(8x + 8y\) є тотожно рівними;
a27 і a14 — тотожно рівні вирази,
а вирази a10+a4 і a14 не є тотожно рівними.
Можна замінити один вираз будь-яким іншим виразом, тотожно рівним першому.
Така заміна називається тотожним перетворенням.
Зведення подібних доданків і розкриття дужок – приклади тотожних перетворень виразів. Спрощуючи вираз, ми фактично замінюємо його простішим, тотожно рівним йому.
Для тотожних перетворень можна використовувати формули скороченого множення, закони арифметики і т.д.
Щоб довести тотожність, треба виконати тотожні
перетворення однієї або обох частин рівності та отримати ліворуч
і праворуч однакові вирази.
 
Щоб довести, що рівність не є тотожністю,
достатньо знайти одне допустиме значення змінної, за якого
отримані числові вирази не будуть рівні один одному. 
Приклад:
Довести тотожність: 2t(17(t7))=3(t8).
Розв’язання:
Випишемо окремо ліву частину рівності й перетворимо, тобто спробуємо довести, що вона дорівнює правій частині.
При розкритті обох дужок знаки поміняємо, оскільки перед дужками знак мінус.
2t(17(t7))=2t17+(t7)==2t¯17+t¯7=3t24=3(t8)
 
3(t8)=3(t8).
Отримали результат, за якого ліва частина вихідної рівності дорівнює правій.
Отже, вихідна рівність — тотожність.