Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Деякі символи математичної мови Визначення множин різних чисел.
2. Ірраціональні числа Теоретичний матеріал.
3. Натуральні числа Теоретичний матеріал.
4. Раціональні числа Теоретичний матеріал.
5. Раціональні числа Теоретичний матеріал.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знаходження натуральних чисел 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення натуральних чисел.
2. Знаходження раціональних чисел 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення раціональних чисел, що належать заданому інтервалу.
3. Ірраціональні числа 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення ірраціональних чисел.
4. Натуральні, цілі та раціональні числа 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно вибрати правильну відповідь.
5. Позначення числових множин 1 вид - рецептивний легке 2Б. Використання спеціальних позначень.
6. Добуток ірраціональних чисел 1 вид - рецептивний легке 1Б. Дії з коренями. Властивості коренів.
7. Істинні вирази 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно встановити істинні вирази.
8. Натуральні числа, що діляться на 2 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знання подільності чисел.
9. Основні поняття запису множин 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення правильності заданого виразу.
10. Перетворення на звичайний дріб 1 вид - рецептивний легке 3Б. Навички перетворення цілого числа та десяткового дробу на звичайний дріб.
11. Дії з ірраціональними числами 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Властивості коренів. Знання результатів дій із ірраціональними числами.
12. Знак включення (однієї множини до іншої) 1 вид - рецептивний легке 1Б. Застосування знака включення під час запису виразів, що містять множини.
13. Знаходження кількості правильних дробів 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначення правильних дробів. Знаходження кількості правильних дробів із заданим знаменником.
14. Подільність чисел 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знання подільності чисел.
15. Числовий інтервал 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити, чи належить число числовому інтервалу.
16. Ділення із залишком 1 вид - рецептивний легке 2Б. Ділення із залишком.
17. Обчислення виразу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Властивості коренів. Формула скороченого множення. Визначення ірраціональних чисел.
18. Перетворення числа на нескінченний десятковий періодичний дріб 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Визначення нескінченного десяткового періодичного дробу.
19. Числа на координатній осі 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно розташувати числа на координатній осі.
20. x, y — натуральні числа 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Визначення натуральних чисел. Знаходження спільних дільників двох чисел.
21. Дії з дробами 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Виконання дій із дробами. Визначення належності результату множині.
22. Інтервал 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знання числової прямої. Знання відмінності раціональних та ірраціональних чисел.
23. Множина та підмножина 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення підмножини певної множини.
24. Число, рівновіддалене від чисел 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знання числової прямої. Обчислення з раціональними числами.
25. Перетворення нескінченного періодичного дробу на звичайний дріб 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Навички перетворення нескінченного періодичного дробу на звичайний дріб.
26. Піднесення до степеня 3 вид - аналіз середнє 3Б. Піднесення до степеня. Ділення із залишком.
27. Числа 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Порівняння чисел.
28. Визначення множин за заданою умовою 3 вид - аналіз середнє 3Б. Заданий інтервал. Необхідно визначити множину за заданою умовою.
29. Корінь із періодичного дробу 3 вид - аналіз важке 3Б. Обчислення кореня. Використання навичок перетворення нескінченного періодичного дробу на звичайний дріб.
30. Ціле число 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно визначити, за якого найменшого цілого значення \(p\) значення виразу є цілим.
31. Елементи множин 3 вид - аналіз середнє 2Б. Вказати елементи за поданими ознаками.
32. Значення дробу 3 вид - аналіз важке 1Б. Обчислення значення дробу.
33. Рівняння 3 вид - аналіз важке 3Б. Розв'язання рівняння. Використання навичок перетворення нескінченного періодичного дробу на звичайний дріб.
34. Нескінченний періодичний десятковий дріб 3 вид - аналіз важке 3Б. Зображення нескінченного періодичного десяткового дробу у вигляді звичайного.
35. Доведення парності або непарності заданого виразу 3 вид - аналіз важке 3Б. Заданий вираз і вказана множина.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Істинні вирази Інший легке 1Б. Знаки належності та включення.
2. Натуральні розв'язки нерівності Інший середнє 1Б. Подвійна нерівність.
3. Взаємно обернені числа Інший легке 1Б. Визначення взаємно обернених чисел.
4. Доведення рівності Інший важке 1Б. Перевіряється та оцінюється вчителем.
5. Обернені числа Інший легке 1Б. Необхідно записати обернені числа.
6. Теоретичні положення Інший легке 1Б. Необхідно скористатися теорією та відповісти на запитання.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Ірраціональні числа» 00:15:00 легке 6Б. Знання щодо визначення ірраціональних чисел. Властивості коренів. Формула скороченого множення.
2. Тренування з теми «Натуральні числа» 00:12:00 середнє 5Б. Визначення натуральних чисел. Подільність натуральних чисел. Ділення із залишком.
3. Тренування з теми «Раціональні числа» 00:10:00 середнє 8Б. Пропонуються завдання на знання раціональних чисел.
4. Тренування з теми «Раціональні числа» 00:10:00 легке 7Б. Теоретичні питання, належність точки інтервалу, координатна вісь.
5. Тренування з теми «Основні поняття» 00:15:00 середнє 8Б. Допомагає учневі освоїти основні поняття.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Ірраціональні числа» 00:15:00 легке 5Б. Знання щодо визначення ірраціональних чисел. Ділення раціональних чисел.
2. Домашня робота з теми «Натуральні числа» 00:10:00 легке 7Б. Визначення цілих чисел. Ділення із залишком. Спільний дільник.
3. Домашня робота з теми «Раціональні числа» 00:15:00 середнє 7Б. Знання числової прямої. Визначення правильних дробів. Обчислення з простими дробами.
4. Домашня робота з теми «Натуральні, цілі та раціональні числа» 00:20:00 середнє 9Б. Підмножина та множина, порівняння чисел, теоретичні питання.
5. Домашня робота з теми «Основні поняття» 00:15:00 середнє 8Б. Містить завдання, які допомагають учням освоїти основні поняття множин.
6. Перевірочна робота з теми «Раціональні числа» 00:20:00 середнє 3Б. Обернені числа, взаємно обернені числа, теоретичні питання.
7. Перевірочна робота з теми «Основні поняття» 00:25:00 середнє 11Б. Перевіряє знання на належність числа певній множині.