Стандартним виглядом додатного числа \(a\) називають його представлення у вигляді a010m, де 1a0<10, a \(m\) — ціле число; число \(m\) називають порядком числа \(a\).

Отже, для того, щоб привести число до стандартного вигляду, треба перенести в ньому кому так, щоб вона була відразу після першої значущої цифри, і отримане число помножити на 10m, де \(m\) підбирається так, щоб добуток дорівнював даному числу.

У прикладах у правих частинах рівностей записані числа в стандартному вигляді.

Зверни увагу!

Нагадуємо, що значущою цифрою числа називають його першу (зліва направо) відмінну від нуля цифру, а також всі наступні за нею цифри.

Приклад:

1) порядок числа 274,35=2,7435102 дорівнює \(2\);

2) порядок числа 0,005434=5,434103 дорівнює \(-3\);

3) порядок числа 2,654 дорівнює \(0\).

З визначення стандартного вигляду числа випливає, що в стандартному вигляді в цілій частині числа (до коми) може міститися тільки одна цифра. Всі інші цифри повинні стояти після (праворуч від) коми.

Перехід до стандартного вигляду числа використовують для обчислення або для роботи з дуже великими, або з дуже маленькими додатними числами.