Складність:
00:10:00
1. Належність чисел до інтервалу (простий) 1Б.
2. Нестрогі нерівності, належність чисел до інтервалу 1Б.
3. Нестрога нерівність, розв'язання на осі координат 1Б.