Нерівності, в яких зустрічаються два знака нерівності - подвійні нерівності.
Розв'язати подвійну нерівність можна шляхом заміни її системою нерівностей. Потім система розв'язується будь-яким зручним способом.
 
Приклад:
Розв'язати подвійну нерівність 24<3x<72.
 
1. Дану нерівність записуємо у вигляді системи нерівностей:
 
24<3x3x<72
 
2. З першої нерівності отримуємо x>8, з другої x<24.
 
3. Отримані проміжки позначаємо на прямій.
 
00.bmp
 
4. Розв'язок системи (отже, і самої подвійної нерівності) - (8;24).