Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Інструкція для учителя

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Семестрова робота для 7 класу 00:45:00 середнє 32,5Б. Завдання з тем "Лінійна функція та її графік", "Лінійні рівняння з однією і двома змінними", "Системи лінійних рівнянь з двома змінними", " Математичні моделі та їх види".
2. Семестрова робота для 8 класу 00:45:00 середнє 35Б. Завдання перевірочної роботи за ІІ семестр побудовані для перевірки компетенцій учнів 8 класу по темам: арифметичний квадратний корінь та його властивості і квадратні рівняння. Завдання розташовані з збільшенням рівня складності і дозволяють перевірити засвоєння учнями вмінь знаходити значення арифметичних виразів, розв'язування ірраціональних і квадратних рівнянь, використовувати властивості ірраціональної функції, вміння використовувати підстановку при розв'язуванні рівнянь, та розв'язувати текстові задачі за допомогою квадратних рівнянь.
3. Семестрова робота для 9 класу 00:45:00 середнє 42Б. В роботі запропоновані базові задачі навчального матеріалу за ІІ семестр по темам:системи рівнянь, як математична модель прикладної задачі, числові послідовності і елементи комбінаторики, статистики та теорії імовірностей.