Методична рекомендація:

Матеріали для вчителів

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація
2. Інструкція для учителя

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Семестрова робота для 7 класу 00:45:00 середнє 54Б. Завдання підсумкової роботи (річної) охоплюють всі теми сьомого класу, запропоновані з зростанням рівня складності і дозволяють перевірити базові компетенції учнів. Завдання 1 – 3 охоплюють теми: степеня, властивості степеня і формули скороченого множення. Наступні завдання, 4 – 6, на вміння розв'язувати лінійні рівняння з однією і двома змінними. Завдання 7 – 9 охоплюють теми лінійна функція і системи лінійних рівнянь. Для перевірки знань учнів на поглибленому рівні запропоновані текстові задачі різних напрямків (задача економічного змісту і задача на рух)
2. Семестрова робота для 8 класу 00:45:00 середнє 39Б. Завдання підсумкової роботи (річної) охоплюють всі теми восьмого класу (раціональні вирази, квадратні корені, дійсні числа, квадратні рівняння), запропоновані з зростанням рівня складності і дозволяють перевірити базові компетенції учнів. Завдання мають комбінований характер і для виконання вимагають знання з декількох тем. До складу роботи входять завдання на спрощення ірраціональних виразів і знаходження їх значення, завдання на розв'язування раціональних, ірраціональних і квадратних рівнянь. Для перевірки знань учнів на поглибленому рівні запропоновані текстові задачі різних напрямків (задача економічного змісту і задача на рух)