Визнач відповідність між характером змін та типом сукцесій:
  
1) протікають в екосистемах, де центральною ланкою є рослинний покрив. З його розвитком пов'язані зміни гетеротрофних компонентів. Такі сукцесії потенційно безсмертні, оскільки увесь час поповнюються речовиною та енергією. Завершуються вони, як правило, клімаксною стадією розвитку екосистем —
;
  
2) протікають у субстратах, де відсутні живі рослини (продуценти), а беруть участь тільки тварини (гетеротрофи) або мертві рослини. Цей вид сукцесій має місце тільки доти, поки є присутнім запас готової органічної речовини. В міру руйнування органічної речовини і вивільнення з нього енергії сукцесійний ряд закінчується і система розпадається —
;
  
3) протікають в екосистемах, де повністю відсутні будь-які живі організми. Енергію отримують за рахунок ядерних реакцій, під час яких відбувається утворення нових хімічних елементів. Такі сукцесії можуть існувати нескінчено довго —
;
 
Варіанти відповідей:
автотрофні сукцесії
гетеротрофні сукцесії
дана характеристика не описує сукцесії
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.