Уже відомо понад \(390\) тис. видів різних рослин, проте вчені продовжують знаходити нові, ще не відомі науці. Для того, щоб легше було розібратися у всьому розмаїтті рослин, їх ділять на групи (систематизують). Цим займається наука — систематика. Вчені-систематики вивчають і описують рослини, встановлюють їх схожість і спорідненість з іншими рослинами, дають їм назви.
 
класифікація.png
 
Особини, що походять від спільного предка та мають подібну будову і
життєдіяльність, відносять до одного виду.
Вид — основна одиниця систематики.
Рослини, що належать до одного виду, не тільки подібні за будовою і життєдіяльністю, але і при розмноженні можуть давати плідне потомство.
Споріднені види об'єднують у роди, роди — родини, родини — порядки, порядки — класи, класи — відділи, відділи — царства.
Таким чином, кожна рослина належить до ряду послідовно підлеглих груп.
Назви видів
Карл Лінней (\(1707\) — \(1778\)) — засновник єдиної системи класифікації рослинного світу.
Він запропонував створювати назви рослин із двох слів: назва роду (з великої літери), потім виду (з малої літери).
Приклад:
У нашій країні відомо близько \(170\) видів верб: верба ламка, верба біла, верба козяча та інші.
Різними мовами одні і ті ж рослини, звісно, називають по-різному. Щоб уникнути плутанини К. Лінней запропонував давати назви латинською мовою, щоб вони були зрозумілі ботанікам усього світу.
Приклад:
Тополя біла латинською Populus alba, тополя пірамідальная — Populus pyramidalis, тополя тремтяча (осика) — Populus tremula.
Тополя біла, тополя пірамідальна, тополя тремтяча (осика) належать до одного роду — Тополя. Роди тополь та верб об'єднуються у родину Вербові, яка належить до порядку Вербоцвіті. Вербоцвіті разом із іншими порядками об'єднують у клас Дводольні. Класи об'єднують у відділи.
Відмінності понять «вид» та «сорт»
Вид формується у природі у процесі розвитку та пристосування до певних умов.
Зверни увагу!
Рослини, що належать до різних видів, не схрещуються між собою.
Сорт — це група рослин одного виду, що створені людиною і володіють певними господарськими ознаками і властивостями.
 
Ви знаєте багато сортів яблунь — Антонівка, Боровинка, Білий налив, Апорт та інші, але усі вони належать до одного виду — яблуня домашня (культурна).
Зверни увагу!
Рослини усіх сортів одного виду вільно схрещуються між собою.