Рослини відрізняються від інших організмів своєю будовою. Організм більшості рослин складається з органів.
Орган — це частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції.
Органами рослини є пагони та корені — це вегетативні органи рослини. Вони виконують функції росту, живлення, обміну речовин, виділення продуктів обміну, тощо, тобто здійснюють різноманітні процеси життєдіяльності рослини.
  
Корінь — підземний орган рослини, який забезпечує закріплення рослини в ґрунті та її мінеральне живлення.
 
Пагін — надземний орган рослини, який забезпечує газообмін, фотосинтез і випаровування води. Він складається зі стебла та розміщених на ньому листків і бруньок.
 
Квітка, плід і насінинагенеративні органи квіткових рослин, які забезпечують насінне розмноження. 
  
Джерела:
Біологія: підруч. для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / І.Ю. Костіков, Ягенська Г.В., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Довгаль І.В., Жолос О.В., Скрипник Н.В., Толстанова Г.М., Ходосовцев О.Є. — Вид. 2-ге, доопр. — Київ: Видавничий дім «Освіта», — 2020. — с. 86 - 89.

 

Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й кл. / Остапченко Л.І., Балан П.Г., Матяш Н.Ю., Мусієнко М.М., Славний П.С., Серебряков В.В., Поліщук В.П. — Київ: Генеза,, — 2014. — с. 78 - 82.