Листкорозміщення
  
Листки до стебла прикріплюються таким чином, щоб отримувати максимально можливу кількість світла.
Листкорозміщення — порядок розміщення листків на стеблі, який щонайбільше сприяє виконанню їхніх функцій.
Листкорозміщення може бути:
  
  • кільчастим — у вузлах стебла розвивається декілька листків (елодея);
  • почерговим — до кожного вузла стебла прикріплений один листок (таке лискорозміщення мають верба, яблуня, пшениця, шипшина);
  • розетковим —  з одного центру виходить декілька листків (подорожник);
  • супротивним — у кожному вузлі розташовано по два листки один навпроти одного (таке листкорозміщення мають гвоздика, бузок, кропива).
хвощ7.jpg
Хвощ (кільчасте листкорозміщення)
  
ваніль.png
Ваніль (чергове листкороташування)
  
подорожник_прикла.jpg
Подорожник великий (розеткове листкорозташування)
  
супротивне10.jpg
Кропива (супротивне листкорозташування)
  
Жилкування листків
  
При вивченні зовнішньої будови листків добре видно, що на листковій пластині багатьох рослин чітко виражені жилки. Вони представлені пучками провідної і механічної тканини та є опорним каркасом для листкової пластинки. По жилкам до листка надходять вода і мінеральні солі та відводяться органічні речовини, які утворилися у листках.
Отже, основні функції жилок:
  • пересування води і мінеральних речовин;
  • відтік органічних речовин з листків до інших органів;
  • волокна, що входять до складу жилок, надають листкам міцності та пружності.
 
Щоб визначити вид рослини, треба вміти розрізняти жилкування листків та його розташування на стеблі.
 
Типи жилкування листківдугове, паралельне, сітчасте (або пір'їсте), пальчасте.
 
  види жилкування.png
 
Дугове жилкування
  
У листя подорожника, конвалії великі жилки і, крім центральної, зігнуті подібно дузі.
Їх жилкування називають дуговим.       
 
подорожник_прикла.jpg
Подорожник великий
  
Паралельне жилкування
  
Якщо декілька великих жилок проходять уздовж пластинки паралельно одна одній, то і жилкування називають паралельним. Таке жилкування мають листки пшениці, кукурудзи, проса.
  
кукурудза_приклад.png
Кукурудза
  
Сітчасте (пір'їсте) жилкування
  
 У листків дуба, берези виділяється одна потужна жилка, розташована по середині. Це — головна жилка, навколо якої гіллясті дрібні жилки створюють сітку. Таке жилкування і називають сітчастим. Від головної жилки відходять жилки вліво і вправо, нагадуючи будову пера, тому таке жилкування ще називають пір'їстим, або пір'їсто-сітчастим. 
  
сітчасте1.jpg
Листок дуба
  
Пальчасте (пальчасто-сітчасте) жилкування
  
Листки клена платановидного мають декілька великих, майже однакових жилок, що розходяться віялом від основи пластинки. Вони також багаторазово розгалужуються. Таке жилкування називають пальчастим, або пальчасто-сітчастим.
  
пальчасте003.jpg
Листок клена
Джерела:
svitppt.com.ua/biologiya/listok1.html