Покривні тканини утворені живими або мертвими клітинами з щільно зімкнутими, потовщеними оболонками. Ці тканини знаходяться на поверхні коренів, стебел, листя.
 
Функції покривних тканин:
  • захист рослини від несприятливих умов навколишнього середовища, зайвого випаровування, механічних пошкоджень, тощо;
  • забезпечення газообміну;
  • забезпечення транспірації (випаровування води).
2vergrzw.png
  
22-white-pine-bark.png
  
Покривну тканину, що складається з живих клітин, називають  шкіркою (або епідермою, епідермісом). Вона складається з одного ряду клітин і має вигляд тонкої прозорої плівки, що покриває органи рослини. З часом на деяких органах рослин замість шкірки утворюється корок. Клітини корку мертві, порожнисті, мають потовщені оболонки.  
 
У епідермі листя знаходяться мікроскопічні отвори — продихи. Через них переміщуються водяний пар, вуглекислий газ і кисень.
 
c0052023-stomata_microscopic_pores-spl.png
 
Кожний продих оточує пара замикаючих клітин, яка регулює відкривання продихів. У  замикаючих клітинах є хлоропласти (на малюнку вони показані у вигляді зелених точок), які забезпечують процес фотосинтезу (поглинання вуглекислого газу і виділення кисню з утворенням органічних речовин і енергії, необхідної для роботи продихів).
 
продихи.bmp
Випаровування води через продихи рослин називають транспірацією.

У вологу погоду, замикаючі клітини набухають, згинаються, отвір між ними збільшується, також збільшується випаровування води.
 
У суху погоду, коли зменшується кількість води у клітинах, замикаючі клітини змикаються, отвір зменшується, і знижується транспірація.
Приклад:
Помістивши на рослину закритий посуд або поліетиленовий пакет, можна побачити результат транспірації. (Всередині посудини будуть виникати водяні краплі).
seedling3.png
Через продихи також відбуваються процеси дихання рослини (поглинання кисню і виділення вуглекислого газу) і фотосинтезу (поглинання вуглекислого газу і виділення кисню).