Царство грибів — одна з найбільших і процвітаючих груп організмів. На теперішній час відомо близько 100 тис. видів грибів. Наука, що вивчає гриби, називається мікологією (від грец. мікес — «гриб», логос — учення).
 
Гриби мешкають всюди, де є органічні речовини: у ґрунті, у воді, в помешканнях, на харчових продуктах, на тілі людини і тварин. Серед грибів є одноклітинні і багатоклітинні організми. Ці організми відносяться до еукаріотів, тому що їхні клітини мають ядро.
 
Гриби займають особливе положення в системі органічного світу. Вони не є ні рослинами, ні тваринами, проте мають деякі риси подібності з представниками обох царств.
 
Схожість із рослинами
Вони, так само як і рослини, нерухомі, постійно зростають верхівковою частиною, мають міцні клітинні стінки, здатні синтезувати вітаміни і гормони, дихають киснем, часто здійснюють вегетативне розмноження.
 
Схожість із тваринами
Поряд з цим гриби володіють багатьма ознаками тваринного організму. Вони, так само як і тварини, є гетеротрофами, так як не мають хлорофілу, тому живляться готовими органічними речовинами. В їх клітинних стінках міститься речовина хітин, з якого складається оболонка покривів деяких тварин (комах, раків та ін).
 
Відмінні ознаки грибів полягають у тому, що вегетативне тіло гриба, називається грибницею, або міцелієм (від грец. мікес — «гриб»), утворене тонкими розгалуженим нитками. Їх називають гіфами (від грец. гіфа — «тканина», «павутина»). Міцелій утворює велику розгалужену поверхню, що забезпечує всмоктування води і поживних речовин.
 
мицел.png
 
Умовно гриби поділяють на нижчі і вищі.
 
У нижчих грибів гіфи не мають поперечних перегородок, і міцелій являє собою одну сильно розгалужену клітину.
 
У вищих грибів гіфи поділені на клітини (нитки грибниці багатоклітинні), при чому клітини можуть містити одне або декілька ядер. Вищі гриби можуть формувати плодові тіла. Те, що ми в побуті називаємо «грибами», і є плодові тіла. Типове плодове тіло такого гриба складається з шапинки та ніжки.
 
pic316.png
 
З гіф утворені сама грибниця і плодове тіло, в якому утворюються спори.
Живлення грибів
Для харчування грибів необхідно готову органічну речовину, що зближує їх з тваринами. Але за способом поглинання їжі — шляхом всмоктування (а не заковтування) — вони схожі з рослинами.
За характером живлення гриби відносять або до сапрофитам, або до паразитів. Гриби-сапротрофы харчуються мертвими органічними речовинами, а гриби-паразити поселяються на живих організмах і живляться за їхній рахунок.
Розмноження грибів
Розмножуються гриби безстатевим або статевим шляхом.
  
Безстатеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих клітин — спорами або вегетативно (ділянками грибниці або брунькуванням (у одноклітинних дріжджових грибів).
У деяких грибів існує статеве розмноження. У цьому випадку грибниця утворюється в результаті злиття спеціалізованих статевих клітин.
Роль грибів у природі та житті людини
Руйнуючи залишки рослин і тварин, гриби беруть участь у кругообігу речовин у природі і в утворенні родючого шару ґрунту. З деяких грибів отримують цінні ліки. Їстівні гриби вживають у їжу. Гриби необхідні при виготовленні хліба, сирів, у виноробстві і т. д.
Але гриби можуть завдавати й великої шкоди. Деякі з них викликають хвороби рослин, тварин і людини. Гриби псують продукти харчування, руйнують будівлі. Деякі гриби виробляють отруйні речовини, ними можна важко і навіть смертельно отруїтися.