Визнач відповідність між характеристикою і різновидом організму за типом живлення:
 
1) популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних за допомогою фотосинтезу (фотоавтотрофи, наприклад зелені рослини, водорості) або за допомогою хімічних реакцій (хемоавтотрофи, наприклад ціанобактерії та хемосинтезуючі бактерії)
;
 
2) популяції гетеротрофних організмів, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних, котрі потім використовуються іншими організмами
;
 
3) гетеротрофні організми, які живляться безпосередньо або через інші організми готовою органічною речовиною, яка була синтезована автотрофами (гетеротрофні рослиноїдні організми, паразити рослин, хижаки, паразити тварин, тощо)
;
Варіанти відповідей:
консументи
продуценти
редуценти
 
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.