Якщо нам необхідно звернутися до першої особи (I — я, we — ми) або третьої (he — він, she — вона, it — воно, they — вони), на допомогу приходить дієслово let (дозволяти). Якщо ми говоримо про свої дії, за let буде слідувати займенник me (мені).
Приклад:
Let me buy you a present. — Дай мені купити тобі подарунок.
Let me help you. — Дозволь мені допомогти тобі.
Якщо ми запрошуємо когось до спільної дії, то дієслово let і займенник us (нам) утворюють форму let's. Повна форма let us.
Приклад:
Let's go to the cinema on Saturday. — Давай підемо в кіно в суботу.
У розмовній мові let's дуже часто позначає перша особа однини (I — я).
У заперечних реченнях ми використовуємо: let's not.
Приклад:
Let's not forget to buy milk. — Давай не забудемо купити молоко.
У третій особі займенники he, she, it, they трансформуються в him, her, it, them. Ми ставимо їх після дієслова let. Також після let може стояти ім'я людини або іменник. Хоча слід згадати, що з третьою особою наказовий спосіб зустрічається не так часто в англійській мові.
Приклад:
Let your children have fun on the playground. — 4