Must означає «повинен».
Дієслово must носить особовий характер; ми самі вирішуємо, що ми повинні, а що ні, тобто це наші власні уявлення.
Приклад:
You must go to bed at \(9\) o'clock. — Ти повинен лягати спати о \(9\) годині.
I must swim. — Я повинна плавати.
He must help. — Він повинен допомогти.
Зверни увагу!
Після модального дієслова must частка to не ставиться.
Стверджувальні речення
ПідметMustДія
I
You
He
She
It
We
They
mustswim
Заперечні речення
ПідметMustДія
I
You
He
She
It
We
They
must not (mustn't)swim
 
Питальні речення
MustПідметДія
MustI
You
He
She
It
We
They
swim?
Короткі речення
Must we do homework? — Yes, we must. / No, we mustn't.
Must he wash the dishes? — Yes, he must. / No, he mustn't.