Study some information about questions with 'to be' in Past Simple.
(Вивчи інформацію про питання з дієсловом «бути» в минулому простому часі.)
  
Для утворення питальних пропозицій з to be в Past Simple необхідно використовувати дві схеми.
 
Для загального питання (general question)
Was/were \(+\) підмет \(+\) другорядні члени речення?
Для спеціального питання(special question)
Питальне слово \(+\) was/were \(+\) підмет \(+\) другорядні члени речення?
Was використовуй для I, he, she, it, в інших випадках — were.
 
Was she sad? — Чи була вона сумною?
 
sad.jpg
  
Why were you at the stadium? — Чому ти був на стадіоні?
  
stadium.jpg
  
Вивчи таблицю з питальними фразами.
 
           Was             
 
 
I happy?
 
                        
Were
     
you happy?
                                                         
  
Was
 
 
he, she, it happy?
  
 
Were
 
we happy?
 
Were
 
you happy?
 
Were
 
they happy?