Study some information with the puppy about positive sentences in Past Simple.
(Вивчи з цуценям інформацію про стверджувальні речення в Past Simple.)
 
собачка.png
  
Для того щоб сказати про те, що, де, коли ви робили в минулому, деякий час тому, необхідно використовувати час Past Simple.
Подивимося, як будуються стверджувальні речення в даному часі.
Підмет \(+\) дієслово в другій формі (V\(2\)) / дієслово з закінченням -ed/-d (Ved/Vd)\(+\) другорядні члени речення.
Для цього часу важлива дія і час вчинення цієї дії.
 
Якщо дієслово правильне, то в стверджувальному реченні до нього потрібно додати закінчення -ed / -d. Якщо дієслово неправильне, тоді використовуй другу форму дієслова. З правильними і неправильними дієсловами ти зможеш ознайомитися пізніше.
 
She swam (дієслово неправильне) in the sea yesterday. — Вона плавала в морі вчора.
  
sea.jpg
  
My sister visited (дієслово правильне) Italy last month. — Моя сестра відвідала Італію минулого місяця.
 
italy.jpg
 
Вивчи таблицю з стверджувальними фразами та різними дієсловами.
 
              I                  
                                                               cooked/swam
  
       
            you
 
cooked/swam
 
he, she, it
 
cooked/swam
 
we
 
cooked/swam
 
You
 
cooked/swam
 
they
 
cooked/swam