Study some information about the difference between Present Continuous and Present Simple.
(Вивчи інформацію про різницю між Present Continuous і Present Simple.)
 
Ці часи відносяться до теперішнього, але важливо пам'ятати про різницю.
  
Present Continuous  дія відбувається зараз, на даний момент, на момент розмови. Цей час повідомляє нам про більш тривалу дію в теперішньому.
  
Present Simple постійна, повторювана дія в теперішньому.
 
They are walking in the park at the moment. They walk in the park every day
  
(are walking — Present Continuous, walk — Present Simple).
 
walk.jpg
 
Для Present Simple слід використовувати дієслово в першій формі, або із закінченням -s/es (якщо підмет відноситься до \(3\) особи однини), а також do/does для питань і заперечень, але вже дієслово тільки в першій формі, без закінчення.
 
Для Present Continuous — завжди одна дієслівна форма: am, is, are \(+\) дієслово із закінченням -ing.