Read these sentences and open the brackets. Use the words from the brackets in the correct form and order.
(Прочитай речення та розкрій дужки. Використовуй слова з дужок у правильній формі і порядку.)
 
1. Your grandma  at the birds. (+ / look)
 
2. It  today. (- / snow)
 
3. Sam and Ken  hamburgers. (+ / eat)
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.