Read these sentences and questions and help the frog write the correct full verb form using Present Continuous. 
(Прочитай речення та допоможи жабеняті написати правильні повні дієслівні форми, використовуючи Present Continuous.)
 
Frog.svg
 
Example \(0\). We _____ (cook/not) now.

Answer \(0\). are not cooking.
 
1.  Sam  (not/make) pizza now.
 
2.  She  (not/wash) her hair at the moment.
 
3.  Megan  (not/wash) her T-shirt at the moment.
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.