Study some information about questions in Present Simple with the kitten.
(Вивчи з кошеням інформацію про питання в теперішньому простому часі.)
 
  Кот Cat Kaķis.svg
  
Для утворення питальних речень в Present Simple необхідно використовувати дві схеми.
 
Якщо підмет відноситься до третьої особи однини, то необхідно вибрати допоміжне дієслово does, в інших випадках використовуй do.
 
У питальному реченні потрібно використовувати першу форму смислового дієслова.
 
Для загального питання (general question)
Do/Does \(+\) підмет \(+\) присудок (V1) \(+\) інші члени речення?
Для спеціального питання (special question)
Питальне слово \(+\) do/does \(+\) підмет \(+\) присудок (V1) \(+\)інші члени речення?
Вивчи таблицю з питальними фразами.
 
  
       Do      
  
 
I write?
                        
Do
     
you write?
                                                         
  
Does
 
 
he, she, it write?
  
 
Do
 
we write?
 
Do
 
you write?
 
Do
 
they write?
 
Examples (приклади)
 
Do you like fishing? — Ти любиш рибалку?
  
рыбалка.jpg
  
How often does she ride a bike? — Як часто вона катається на велосипеді?
  
ride a bike.jpg
  
When do you go to sleep? — Коли ти йдеш спати?