Read and study some information about the words:'much', 'many', 'a lot of', 'lots of'. Watch the video.
(Прочитай і вивчи інформацію про слова: «much», «many», «a lot of», «lots of». Подивися відео.)
  
  
Much і many можуть використовуватися зі словами too (занадто) і so (так). Much використовуємо для необчислюваних іменників.
Do you have much money? — У тебе багато грошей? (питальне речення)
  
There's too much money. — Це занадто багато грошей (стверджувальне речення).
  
He doesn't have much money. — У нього немає багато грошей (заперечне речення).
 
money.jpg
Many використовуємо для обчислювальних іменників у множині.
Do you have many books? — У тебе багато книг?
  
There are so many books in this library. — У цій бібліотеці так багато книг.
 
He doesn't have many books. —  У нього немає багато книг.
  
books.jpg
A lot of / lots of використовуються для вираження множинності предметів з різними іменниками (обчислювальними і необчислювальними).
A lot of \(=\) lots of  — багато, безліч.
 
I have a lot of bananas. \(=\) I have lots of bananas. — У мене багато бананів.
  
banana.jpg
  
I have lots of cheese. \(=\) I have a lot of cheese. — У мене багато сиру.
  
cheese.jpg