Study the information about verb to be and short answers.
(Вивчи інформацію про дієслово to be у коротких відповідях.)
Відповідь на загальне запитання може бути повною і короткою. В українській мові коротка відповідь складається всього з одного слова: «так» або «ні». В англійській мові подібна коротка відповідь — yes або no — можлива, але звучить воно не дуже чемно, а тому використовується переважно в розмовному побутовому мовленні. Це обумовлено тим, що коротка відповідь в англійській мові трохи відрізняється від короткої відповіді в українській мові.
1.Коротка стверджувальна відповідь в англійській мові складається з слова
«Yes», займенники і відповідного дієслова:
Зверни увагу!
Yes, + особовий займенник + дієслово.
Приклад:
Yes, I am.
Yes, she is.
Yes, they are.
Після «Yes» ставиться кома. У кінці короткої відповіді стоїть дієслово, з якого починається загальне питання.
Приклад:
men-2425121_1920.jpg
 
Вони добрі? — Так.
 
Are they kind? — Yes, they are.
2. Коротка заперечна відповідь складається із слова «no», займенника і відповідного дієслова із заперечною часткою «not».
Зверни увагу!
No,    +    особовий займенник  +   дієслово  +  not.
Приклад:
No, I am not.
No, she is not.
No, they are not.
Після «No» ставиться кома, а дієслово може бути як у повній, так і в скороченій формі.
Приклад:
mouse-1907494_1920.jpg
 
Том і Джеррі гарні друзі? — Ні.
 
Are Tom and Jerry good friends — No, they are not.
Зверни увагу!
Дієслово «to be» в заперечній формі має такі скорочення:
I am not — I'm not
He is not — He isn't
She is not — She isn't
It is not — It isn't
You are not — You aren't
We are not — We aren't
They are not — They aren't
Підмет у відповідях на загальні питання завжди виражається займенником:
Приклад:
mickey-mouse-2732231_1920.png
  
Is Mickey from Kyiv? — No, he isn't. — Міккі з Києва? — Ні.
 
ukraine-1459169_1280.jpg
  
Is he from Ukraine? — Yeshe is. — Він з України? — Так.
Зверни увагу!
У короткій відповіді, що починається з «Yes», використовується повна форма дієслова «to be»:
Yes, I am. Yes, she is. Yes, we are.
Зверни увагу!
У короткій відповіді, що починається з «No», використовується як повна форма дієслова «to be», так і скорочена:
No, I am not — No, I'm not.
No, she is not — No, she isn't.
No, we are not — No, we aren't.
3. Слід звернути особливу увагу на питання, де підметом є займенник «you».
Зверни увагу!
Якщо в питанні стоїть «you», то у відповіді, звичайно, потрібно сказати «I» і поставити дієслово у відповідній формі:
Are you a pupil? (Ти учень?)
Yes, I am. (Так).
No, I am not. (Ні).